14 Ağustos 2009 Cuma

İLERİ YÖNETİCİLİK BECERİLERİ

YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 2
BİRİNCİ GÜN
Liderlik Becerileri , Liderin Repertuvarı
Hizmet eden lider
Koçluk becerileri
Kendini Motive etmek
Çalışanları motive etmek
Takdir etmek
İKNA sanatının incelikleri
Kendine Hakim ol , pişman olma; dengelenmiş reaksiyon vermek
İşe insan almanın incelikleri, Mülakat sırasında neler sormalıyım
Çalışanların performanslarını izleme ve değerlendirme
İKİNCİ GÜN
Esnek Yönetim; kişilere göre Yönetim tarzımızı ayarlayabiliriz
Uygulama
Vaka çalışması ( video çekimi ve değerlendirme)
İyi Yönetici /kötü Yönetici
Hangi hatalara düşüyoruz, neler yapmalıyız neler yapmamalıyız?
Karşılaşılan sorunlar
Kendini değerlendirme ve Eylem planı
Yöneticinin gelecek planları

TEMEL YÖNETİCİLİK BECERİLERİ

YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 1
BİRİNCİ GÜN
Yönetim kavramları ( Yönetim , planlama, örgütlenme, denetleme)
Dünya'da Yönetim evreleri ( Gurular ve teknikleri)
Yönetim Kademeleri ve gerekli beceriler
Strateji ve planlama
Yöneticinin temel işleri ( İşi Yönetme, Kendini Yönetme , Önderlik etme)
İnsanlarda heyecan uyandırma
Başarılı ilişkiler, uyumlu çalışma
İletişim modelleri
İKİNCİ GÜN
Hedefler ; Hedeflerle Yönetim
Hedef yazma ve Eylem planı yapma ( uygulama)
Kendini Yönetme ( zamanı yönetme, verimlilik, etkinlik, disiplin ve proaktif olma)
Delegasyon
Geri besleme
Uygulama video çekimi ve değerlendirme

2 Ağustos 2008 Cumartesi

LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKA

LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKA

Eğitim süresi: İki gün

Eğitimin amacı: Katılımcıların kendi davranış ve yöneticilik özelliklerini fark etmeleri bunların kaynak ve nedenlerini anlamaları ve iş hayatında başarı elde etmek için sahip olmaları gereken becerileri edinmeleri.Eğitimden elde edilecek yararlar: Katılımcılar kendilerini tanıyacaklar, güçlü yönleri ile hareket ederek bilgi ve becerilerini koordineli olarak hayata geçirecekler. Kendini tanıma, kendini yönetme, empati, ilişkilerini yönetme, çatışma yönetimi, saydamlık yetkinliklerini geliştirecekler.


Eğitim içeriği:
Liderlik Nedir
Duygusal Zekanın öğeleri
Duygularımız ve biz
İş yerinde duygularımızın etkisi
Değerlerimiz
Paradigmalarımız
Yaratıcı düşünme teknikleri
Vaka çalışması : Er Ryan’ı Kurtarmak
Vaka Çalışması: Son KaleEğitim Yöntemi: Eğitim uygulamalı olarak sürdürülecektir.

Katılımcılar: Kendini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adayları katılabilir

TEMEL SATIŞ EĞİTİMİ

TEMEL SATIŞ EĞİTİMİ

Eğitim süresi: üç gün

Eğitimin amacı :
Satış danışmanlarının(satış temsilcisi veya satış mühendisleri) hedeflerine ulaşmalarını sağlamak üzere kalıcı davranış değişiklikleri edinmeleri ve kazanmış oldukları bilgi ve becerileri hayata geçirmeleri.
Eğitim sonu elde edilecek faydalar:
Satış danışmanları
Yeni bilgiler ve beceriler öğrenecekler, bildiklerini tazeleyecek ve pekiştirecekler.
Satışa giderken özgüvenleri yükselecek
Satış hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlanacak
Şirket
İş sonuçlarına ulaşması kolaylaşacak
Müşteri ilişkileri güçlenecek
Şirket içi iletişim gelişecek

Eğitim içeriği:
Müşteri kimdir? Siz hangi ihtiyacı karşılıyorsunuz?
Müşteri ne bekler
Satışın aşamaları, randevu, Müşteri ziyareti, ihtiyaç tespiti, çözüm sunma.
Özellik nedir / Fayda nedir?
Fiyatı anlatma
İtirazlarla başaçıkma
Satışı sonlandırma
Başarılı satış için öneriler
Satış danışmanın günlüğü; Kendini yönetme
Misyon ve değerleriniz
Satışta Hedeflerin önemi, hedef koyma ve eylem planı yapma
Yaratıcı Fikir bulma; yeni müşteri edinme yolları
Vakaların derlenmesi paylaşılması
Satış görüşmesi senaryo yazılması ve video çekimleri
Çekilen videoların izlenmesi grup içinde değerlendirilmesi
İdeal satış danışmanının hangi beceri ve özellikleri olmalıdır?
Katılımcılar bireysel olarak kendilerini değerlendirirler ve kendilerine bir eylem planı yazarlar.

Eğitim Yöntemi: İnteraktif bir yöntem uygulanacak ve yapılacak olan video çekimleri ile katılımcılar kendi davranışlarını ve arkadaşlarının davranışlarını görme ve irdeleme olanağı bulacaklar.


Katılımcılar: Satış temsilcileri, satış mühendisleri, satış danışmanları eğitime katılabilir.

ZAMAN YÖNETİMİ

ZAMAN YÖNETİMİ

Eğitim süresi: Bir gün

Eğitimin amacı: Gün içinde verimli ve etkin iş yapmanın yolarının öğrenilmesini sağlamak, Katılımcıların kendilerini iyi yöneterek zamanları verimli kullanacak alışkanlıkları edinmelerine katkıda bulunmak.
Eğitimden elde edilecek yararlar: Katılımcıların kendi iş yapma alışkanlıkları konusundaki farkındalıkları gelişecek
Katılımcılar işlerini daha düzenli yapacaklar
Planlama yoluyla zaman tasarruf edilecek
Doğru işlerin doğru şekilde yapılma yöntemleri öğrenilecek.
Katılımcılar, kendilerini iyi yönettikleri için hem daha çok işi daha iyi bir şekilde üretecek hem de kendilerini daha rahat ve huzurlu hissedecekler
Kurum iş sonuçlarına ulaşılmasına katkıda bulunulacak
Kurum içi iletişim ve iş akışı güçlenecek

Eğitim içeriği:
Zaman Yönetimi nedir?
Kendimi yönetmek nedir?
Pareto analizi iş yaparken nasıl kullanılır?
Planlama yapmak
Proaktif davranış
İnsanların günlük performansları değişimi
Kritik başarı faktörleri
Pratik eylem önerileri ve uygulamalar
Bireysel Eylem Planı oluşturmaEğitim Yöntemi: Eğitim uygulamalı olarak sürdürülecektir. Katılımcılar yapılacak uygulamalarda çalışmaları ve davranışları irdeleyecekler böylelikle doğru davranış kalıplarını geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.

Katılımcılar: İşlerinin daha verimli yürümesi istenen tüm çalışanlar eğitime katılabilir.

İLİŞKİ YÖNETİMİ

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Eğitim süresi: İki gün

Eğitimin amacı: Katılımcıların gerek kurum içi gerekse kurum dışı ilişkilerinde başarılı olmak için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri.

Eğitimden elde edilecek yararlar:
Katılımcılar, kendi davranışlarının kaynaklarını görecekler,
Çevrelerindeki insanların davranışlarını anlayacaklar
Kişiler ilişkide bulundukları kimselerle hedefe yönelik çalışmalar sürdürecekler
Şirket içi iletişim artacak, kurulan ilişkiler ve güven ortamı sayesinde doğru ve daha iyi şekilde temsil edilecek.

Eğitim içeriği:
İletişimin temel kuralları
Dinlemek
Anlamak
Anlatmak
Talepte bulunmak, istemek
Soru sormak
Geri besleme yapmak
İlişki kurmak neden önemlidir?
Kullanılan dilin önemi
Bir iş görüşmesi, konuşması nasıl olmalıdır

Eğitim Yöntemi: Eğitim uygulamalı olarak sürdürülecektir. Yapılacak olan video çekimleri ile katılımcılar kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarını( doğru /yanlış) gözlemleyecek ve irdeleyecekler böylelikle doğru davranış kalıplarını geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.

Katılımcılar: Tüm çalışanlar eğitime katılabilir.

İŞ HAYATINDA ETKİN YAZIŞMALAR

İŞ HAYATINDA ETKİN YAZIŞMALAR

Eğitimin süresi: 1 gün

Eğitimin amacı:
Eğitim programının ana amacı katılanların iş hayatında anlaşılır ve hedefe yönelik yazılı metinler oluşturarak iletişim kurdukları insanlarla sürtüşmesiz bir iş yaşamı sürdürmelerini ve istenen iş sonuçlarına ulaşmalarını temin etmek için yol gösterici olmaktır.

Eğitimden elde edilecek yararlar:
İş hayatında iletişimin önemli bir bölümü yazı yolu ile olmaktadır. Verdiğimiz mesajın iyi anlaşılması, istediğimizin karşımızdakiler tarafından tam olarak anlaşılması bizim hedefimize varmamızı kolaylaştıracaktır. Şirket içi iletişim gelişecek, şirketin dış kurumlarla yaptığı yazışmalarda kimliği daha iyi yansıtılacaktır.

Eğitim içeriği:
Türkçe yazım kuralları ( özet)
Olmazsa olmazlar
Ne istiyorum? Nasıl yazıyorum?
Üstünde durulacak yazı türleri: Bir talepte bulunmak, teşekkür etmek, özür dilemek, açıklamada bulunmak, gecikme bildirmek, şikayet etmek
Uygulama iş hayatından seçilmiş örneklerle yazılı anlatım
Değerlendirme
Örnek yazılar

Eğitim yöntemi:
Kişilerin iş hayatında karşılaştığı güçlükler ve bu konu hakkındaki beklentileri tespit edildikten sonra seçilmiş örnek olaylar üzerinde bildiriler, e maille, ve yazılar kişi ve gruplar tarafından yazılacak daha sonra bunlar birlikte mükemmel hale getirilecektir. Eğitimde yazım kuralları örnekler üzerinde işlenecektir.
Genellikle uygulamalar yapılacak ve kişilerin pratik ve doğru yazmaları ve yazıyı alanın yazılanı anlaması ve talebin yerine getirilmesi üzerinde durulacaktır.

Katılımcılar: Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar yapan tüm çalışanlar